Recent Posts by trendmark

Przepisy drogowe z różnych krajów

Wybierając się na wyprawę poza granice kraju warto znać przepisy obowiązujące w kraju naszego przeznaczenia oraz tych mijanych przejazdem. Austria
  • obowiązek używania pasów bezpieczeństwa
  • posiadanie apteczki pierwszej pomocy
  • obowiązkowe posiadanie trójkąta ostrzegawczego w samochodzie
  • opony: głębokość profilu bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm
  • posiadanie i używanie kamizelki odblaskowej przy opuszczaniu pojazdu poza terenem zabudowanym zwłaszcza na autostradach i drogach...
Read more

Recent Comments by trendmark

    No comments by trendmark yet.